Texter taggade med ‘Sten Tolgfors’

I mörkaste vrår

Publicerad den 28 mars 2012 klockan 18:35 av Jonas Duveborn

Offentlighet och sekretess är viktiga saker. Den öppenhet som vår svenska, grundlagsskyddade offentlighetsprincip sägs garantera hyllas i varje högtidstal, påstås ofta till och med utgöra grunden för demokratin då den möjliggör både insyn och granskning. Registrering av handlingar är en självklarhet. Särskilt sådana som innehåller sekretessbelagda uppgifter. Bara genom att redovisa att en handling finns kan en utomstående begära ut den, vilket dock är långtifrån detsamma som att den kommer att lämnas ut.

Saudiaffären visar att somliga principer är viktigare än andra. Aftonbladet avslöjar nu att en tjänsteman från försvarsdepartementet befann sig på Totalförsvarets forskningsinstitut en sommarkväll 2008 för att förhandla med Saudi­arabien om den numera ökända vapenfabriken. Protokoll skrevs. Men morgonen efter rensades alla spår efter mötet bort. Handlingarna skulle in till departementet. Enligt FOI:s dåvarande generaldirektör Madelene Sandström med motiveringen: ”Vi måste skydda ministern.”
Ministern är Sten Tolgfors (M).
Tjänstemannen i fråga hänvisar först till utrikessekretess, vilket är snömos. Sedan tillbakavisar hon uppgifterna helt. Ord står mot ord.

Saudiaffären rymmer sin beskärda del av målvakter, mullvadar och militär underrättelsetjänst. Mängden hemligheter och turer börjar anta smått bisarra proportioner. Brukar det gå till så här? Är den svenska öppenheten – liksom Försvaret – i princip bara till för vackert väder?

Läsarpulsen
Toppnyheterna just nu